previous page
nederlands search route & contact
next page

aanvangscertificaat voor de knoop

Op 19 mei 2016 is het Aanvangscertificaat door het Rijksvastgoedbedrijf uitgereikt aan consortium R Creators, een samenwerkingsverband van Strukton, Facilicom en Ballast Nedam, voor de herontwikkeling van Rijkskantoor de Knoop. Het architectonische en bouwkundig ontwerp is van de hand van cepezed.

Het aanvangscertificaat bevestigt dat R Creators voldoet aan een aantal door het Rijksvastgoedbedrijf gestelde voorwaarden om aan het werk te beginnen. Hiermee kan de herontwikkeling van Rijkskantoor de Knoop officieel van start. Om bij deze mijlpaal stil te staan waren vertegenwoordigers van de gedelegeerd opdrachtgever, het Rijksvastgoedbedrijf en RCreators bijeen op het bouwterrein.
De symbolische start van de herontwikkeling zal eind juni plaatsvinden nadat de, door de gemeente Utrecht op 19 april 2016 verleende, omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden.

De voormalige Knoopkazerne in Utrecht ondergaat een duurzame herontwikkeling tot rijkskantoor de Knoop waar verschillende rijksdiensten hun intrek nemen. De criteria duurzaam partnerschap, belevingswaarde, gastheerschap, gebruikswaarde en toekomstwaarde zijn hierbij leidend. De werkzaamheden bestaan uit een combinatie van sloop, herontwikkeling en uitbreiding. Uitgangspunt is zo min mogelijk te slopen en zoveel mogelijk te hergebruiken. Het casco van de voormalige Knoopkazerne wordt getransformeerd tot rijkskantoor en er komt een uitbreiding met als functie vergadercentrum. Een atrium fungeert als verbinding tussen het vergadercentrum en de getransformeerde Knoopkazerne. De buitenruimte wordt ingericht met ‘het Knoopplein’ en een tijdelijk paviljoen met een mogelijke horecabestemming. Het project omvat voor het consortium R Creators: ontwerp, realisatie, onderhoud en exploitatie. Na de ingebruikname in 2018 start de exploitatiefase met een looptijd van twintig jaar.
Naast cepezed voor het architectonisch ontwerp zijn Fokkema & Partners architecten als interieurarchitect en Rijnboutt als stedenbouwkundige ontwerppartij betrokken.


previous page
next page